Koppla av genom att koppla bort. Vårt uppkopplade digitala liv gör att vi mår sämre!

Doktoranden Sara Thomee har i sin forskning kring ungas digitala användning sett...

".. ett samband mellan frekvent mobilanvändning och ökade sömnbesvär hos män. Dessutom såg hon en koppling mellan mobilanvändning och ökade depressionssymtom hos båda könen. Problematiken speglar en livsstil där vi får för lite återhämtning och där hjärnan aldrig får gå ned i varv,... "


Ingen munter läsning så nu dags att agera IRL. Börja rensa bland appar och koppla bort till förmån för ett mer välmående liv - det är mycket väl använd tid!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=769733493217941&id=100005438913070