Vissa av oss är mer ömhudade och extra känsliga för sinnesintryck. Det kan för dessa individer vara helt utmattade att ta sig igenom normala vardagssituationer.


Men det finns bra strategier och knep att ta till som underlättar - i artikeln nedan ges t ex tre konkreta råd för den som är högkänslig.

Dessutom har jag som mental tränare ofta stött på detta fenomen och sett tydliga förbättringar hos dem jag hjälpt. Hjälp som t ex baserats på att finna nya tankebanor och mentala strategier för att lyfta välmåendet med.


Nu har det kommit ut en ny bok i ämnet "Född sensitiv" - mer om boken i artikeln nedan.


Kort fakta:

Enligt amerikanska forskaren, Elaine Aron, som lanserade begreppet högkänslighet är det ett medfött personlighetsdrag som finns hos ungefär en femtedel av befolkningen. Ofta används förkortningen HSP, (Highly sensitive persons), för dessa individer som är mer mottagliga för såväl fysiska som psykiska sinnesintryck.

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49520/article/687590/22/1/render/?token=34075aa263136805f0648f94901aeacf