- Tanka dagsljus – sov bättre!

- Vår miljö är ljusförgiftad – våga värna mörkret

- Anpassa mediciner och operationer efter kroppsklockan så förbättras behandlingsresultatet betydligt.

 

Rubrikerna ovan är alla tre delar från en intressant artikel i dagens SvD som verkligen inspirerar till nya sätt för ökat välmående.

 

Att ha sömnproblem är en tuff utmaning. Även om det kan kännas hopplöst så finns det mycket man själv kan göra för att stimulera till en förbättrad sömn. Läs den inspirerande artikeln om våra inre biologiska klockor och hur de påverkar oss. I korthet handlar artikeln om vikten av, och de förbättrade resultaten, när vi anpassar våra livsstilar efter våra inre biologiska klockor.

 

"Ljuset är den starkaste faktorn för att styra dygnsrytmen och därigenom sömnen. Det hjälper kroppens stora ”klockdirigent” i hjärnan, den suprachiasmatiska kärnan, att skapa en robust dygnsrytm som gör att man blir trött vid samma tid och vaknar samma varje morgon. Kroppsklockorna älskar regelbundna vanor.... "

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=719732104884747&id=100005438913070