Regelbunden fysisk aktivitet lär kroppen att inte reagera så hårt på stress. Glädjande är trenden att allt fler arbetsgivare satsar allt mer på hälsa och välmående i olika former. Rörelse även i enkla former såsom promenader ger stor effekt såsom en bättre stresstålighet och ökad koncentrationsförmåga. Redan vid nivån av 45 minuters promenad tre gånger i veckan har visat tydliga hälsoresultat. Vad väntar du på? 😉

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49447/article/658365/60/1/render/?token=0bcd3dca4e613eb0304b827eb25be6e4