Hur du själv upplever din hälsa är betydligt viktigare än vad man tidigare trott. Helt ny forskning visar vikten av den upplevda hälsan och dess förmåga att faktiskt lyfta hälsan.

"Nu börjar forskarna ana vilka strukturer i hjärnan som hänger ihop med utvärderingen av hälsotillståndet"


Kan hälsa vara en känsla...? En känsla av att i det stora hela vara sjuk eller frisk. Så kan den känslan i så fall ge ett relevant hälsosvar...?


Mats Lekander som skrivit boken, Ditt inre liv, ställde sig just frågan om hälsa kan vara en känsla och berättar bl a att:

" Ett mycket konkret svar, och faktiskt förbluffande, är att svaret på den enkla frågan - Hur skattar du din allmänna hälsa?  kan ge ett säkrare svar på vilka som riskerar att dö inom fem år än traditionella biologiska tester.


Säkraste förutsägelsen för män, och fjärde bästa för kvinnor, kom från den enkla frågan om hur en person upplever sin hälsa berättar "

Så spännande... Och äntligen säger jag!!!

Läs hela den spännande artikeln om forskningen om känslan av att vara sjuk eller frisk.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=694780854046539&id=100005438913070

upload.jpg