Börja med att gradera de som stressar dig i olika nivåer. Dela upp varje pusselbit och titta på dom en och en. Börja genom att föra stresslogg.

Det gör du genom att du, mitt på ett papper,  skriver ordet STRESS. Skriv sen upp olika moment som du känner dig stressad, över, runt detta helhetsord.

Börja med de starkaste, de som kommer upp först. Skriv sedan ner resten av orden/händelserna som stressar dig i detta nu som till exempel: jobbet, familjesituationen, bilen, räkningarna, vikten, oro för framtiden...Sen tar du det första ordet och delar upp det i mindre bitar. I exemplet tar jag "jobb" som de ordet. Skriv olika aspekter av ordet som kommer upp. De kan vara att svara på mejl.

Du kanske avskyr att läsa om olika problem som du ska bemöta och sen formulera dig så det blir rätt. Dra ett nytt streck från "svara på mejl" och skriv ett ord, "uttröttande". Så drar du ett nytt streck vidare ut från mitten och föreslår en lösning, " Svara på mejl direkt när jag kommer till jobbet och göra det bara en timme". Kanske är detta en lösning som då får dig att begränsa din oro för att göra det och din rädsla att inte kunna svara upp? Då har du lyckats dra ut en sticka som gör ont och vetskapen om att du kan göra det kontrollerat kommer få dig betydligt mer lugn inför uppgiften. Det faktum att du nu tagit tag i din stress och även i den del av stressen som du upplever som värst, visar för dig själv att alla problem kanske inte hör ihop och att du kan kontrollera hur och när du ska reagera. Genom att dela upp så många delat som möjligt i små bitar kommer du inte längre ha samma stresspåslag när till exempel bilen går sönder. Du slipper lägga allt i samma pott och kan se problemet för vad det är och sen inte ta med problemet med bilen in på jobbet.

Du får jättegärna dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner till mig. Maila mig då på   allinmind (at) me.com 

Lycka till med ditt nya, mer stressfria, jag!