Redan själva oroandet för en dålig sömn kan bidra till en sämre sömn, enligt en nyligen publiserad doktorsavhandling vid Örebro universitet.

Läs hela artikeln i Svt här

Mikaels personliga reflektioner:

Att oro kan ge sämre sömn är i sig inget konstigt då oro sätter igång processer i hjärnan som växer av egen kraft. Det blir till en ond cirkel om man inte finner något sätt att bryta de självgenererande mönstren. Ökad oro genererar ofta olust och negativa mentala och fysiska upplevelser. Det finns många effektiva (och enkla) sätt att bryta orosmönster. Ett är att göra dig av med tankar som mal innan du går och lägger dig. Även om du vaknar på natten så gå hellre upp och skriv ner "viktiga" göromål eller ännu mera malande tankar. På så sätt blir det lättare att sen krypa ner igen i sängen och släppa "måsten". Flera tips finns i titeln "Bättre sömn" och även i PMT-titlarna. Ett "sömnpiller" är också det kortare insomningsprogrammet "God natt" som enbart hjälper dig att styra bort tankarna för att fortare komma ner i varv och somna.