SvD publiserade nyss en spännande artikel om forskaren och Nobelpristagaren Elizabeth Blackburn. Hon studerar hur stress och trauman påverkar cellernas åldrande. Hon är en skeptiker som älskar fakta och kräver vetenskapliga bevis innan hon tror på något. Att hon själv utövar mindfulness säger en hel del.

I artikeln berättar hon bland annat att nya studier har visat att kronisk psykologisk stress ökar åldrandet på cellnivå. Telomererna hos kvinnor som utsätts för våld i nära relationer förkortas avsevärt.

Genom en hälsosam livsstil, å andra sidan, slits telomererna ned lite långsammare och de kan även repareras i någon mån.

Mindfulness är ett sätt att minska takten på slitaget, en lagom mängd motion och hälsosam mat är andra ingredienser som skyddar telomererna.

I artikeln påtalar Elisabeth att vi själva kan påverka så mycket av tankten för cellernas åldrande genom att ändra livsstil. Ett kraftfullt sätt att påverka med är att ta det lugnare, att t ex tillämpa någon form av avslappningsteknik såsom Mindfulness, mental träning, meditation el dyl. Hon berättar även att fysisk träning, i rimliga mängder, också påverkar cellernas åldrande.

Mikaels personliga reflektioner:

Det viktiga är ATT du gör något för att må och fungera bättre även på cellnivå. Mindre viktigt är VAD du gör. Du kan alltid ta något litet extra steg i riktning mot ett bätttre liv. Varför inte testa minimeditioner? På mindre än tre minuter hinner du varva ner effektivt t ex under en resa med buss/T-bana. Eller varför inte testa en "Liveavslappning" - klicka här för att testa nu. Som sagt - Att du gör något är viktigare än VAD du gör.

Som en av mina förebilder, Terry Orlick, brukade säga om livet i stort "Only action counts!" 

Läs hela artikeln här