Bättre sömn - om konsten att sova gott. Appen finns i två versioner - en för 9 dagar, samt i en i ett längre uppföljande program på 9 veckor. Tillsammans kommer vi träna upp, eller rättare sagt återta förmågan att kunna somna och sova riktigt gott. Programmet är baserat på de senaste vetenskapliga rönen inom mental träning och KBT, kognitiv beteendeterapi.
Du kommer igång enkelt och effektivt. För mer info - klicka här