Viewing entries in
Andning

Räkna med ett lugn

Räkna med ett lugn
Här följer en miniavslappning som visar hur det kan gå till att träna mental träning. (läs igenom & följ sedan instruktionerna nedan. Du kan även be någon annan läsa instruktionerna för dig eller läs själv in texten i din Smartphone)

Sätt eller lägg dig skönt tillrätta och blunda. Känn hur bekvämt det är..... Lägg märke till din andning utan att förändra den... lägg bara märke till hur luften passerar in och ut ur dina lungor. Känn hur din kropp slappnar av för varje gång du andas ut.....varje utandning skänker lite mer vila och avkoppling.....gör nu så att du tyst tänker och räknar varje gång du andas IN och sedan tänker ordet "och" varje gång du andas ut.....(inandning)ETT......(utandning)OCH...

...TVÅ (in) .....OCH (ut)......osv upp till 10. ............Du kan nu åter öppna ögonen, sträcka på dig och känna hur du blivit mer avslappnad och fokuserad på dig själv och din kropp.

Andas och räkna

Andas och räkna: Andningsövningen genomför du enkelt genom att andas in samtidigt som du långsamt räknar till tre för att sedan andas ut medan du räknar till sex. Börja sedan om igen. Upprepa sedan detta 2-5 gånger .

Andas - gående meditation

Andas när du går-meditation: Gå gärna lite långsammare än vanligt och flytta ditt fokus till din andning. Notera hur du andas in och ut. Börja varje in- och utandning med en mental etikett såsom "in" och "ut". Gå sedan en stund med det här fokuset. Tänk "in" på inandningen och "ut" på utandningen. Vill du ta det ett steg längre så kan du gärna räkna hur många steg du tar för varje "in" resp "ut".