Räkna med ett lugn
Här följer en miniavslappning som visar hur det kan gå till att träna mental träning. (läs igenom & följ sedan instruktionerna nedan. Du kan även be någon annan läsa instruktionerna för dig eller läs själv in texten i din Smartphone)

Sätt eller lägg dig skönt tillrätta och blunda. Känn hur bekvämt det är..... Lägg märke till din andning utan att förändra den... lägg bara märke till hur luften passerar in och ut ur dina lungor. Känn hur din kropp slappnar av för varje gång du andas ut.....varje utandning skänker lite mer vila och avkoppling.....gör nu så att du tyst tänker och räknar varje gång du andas IN och sedan tänker ordet "och" varje gång du andas ut.....(inandning)ETT......(utandning)OCH...

...TVÅ (in) .....OCH (ut)......osv upp till 10. ............Du kan nu åter öppna ögonen, sträcka på dig och känna hur du blivit mer avslappnad och fokuserad på dig själv och din kropp.