Andas när du går-meditation: Gå gärna lite långsammare än vanligt och flytta ditt fokus till din andning. Notera hur du andas in och ut. Börja varje in- och utandning med en mental etikett såsom "in" och "ut". Gå sedan en stund med det här fokuset. Tänk "in" på inandningen och "ut" på utandningen. Vill du ta det ett steg längre så kan du gärna räkna hur många steg du tar för varje "in" resp "ut".